Kuranı Kerim’de Geçen Peygamber Duaları ve Dua Ayetleri

Bugün sizlerle üzerinde çok emek harcadığım başka bir çalışmamı paylaşacağım. Yüce yaratıcının Peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığıyla bizlere gönderdiğine inandığımız Kuran-ı Kerim’de geçen; başta Allah-u Teâla’nın bize etmemizi tavsiye ettiği dualar olmak üzere meleklerin, peygamberlerin, Kurani şahsiyetlerin ve Allah’ın örnek verdiği müminlerin yaptıkları duaları derleyip toparladım.

Aslında bu çalışmayı babamın son günlerinde onunla birlikte okumak için yapmıştım. Ölmeden bir gün önce başucuna oturup; “Şimdi ben dua edeceğim, birlikte amin diyeceğiz tamam mı?” dedim. Başını salladı ve ben okudukça amin dedi. Çalışmasının meyvesini almanın memnuniyetiyle onu gönül rahatlığıyla sahibine teslim ettik. O günle ilgili ayrı bir yazı hazırladığım için şimdilik bu kısmı geçiyorum.

Yaptığım bu çalışma ilk değil elbette. Daha önce yapılmış değişik çalışmalardan faydalanarak ve kendi tespit ettiğim duaları da ekleyerek belli bir sıra halinde daha kapsamlı bir çalışma olarak sunuyorum.

Yazının iyi anlaşılması için çalışmayla ilgili olarak bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle ayet çevirilerinde değerli Mehmet Okuyan Hocanın çevirisini tercih ettim. Metinleri, kendi sitesinde (kuranokuyan.com) yer alan güncel versiyondan bizzat aldım.

Alıntıların sonlarına sure isimlerini ve ayet numaralarını yazdım. Tire işareti olan ayet numaraları, iki numara arasındaki tüm ayetleri temsil ediyor. Ayet gruplarını doğru anlaşıldın diye satır satır ayırdım. İlgili ayetlerin sadece dua olan kısmını aldım, ayetin girişi ya da sonrasındaki metinleri almadım.

Sıralamayı da yine belli bir düzene göre yaptım. Önce Allah’ın yapılmasını istediği duaları, sonra meleklerin yaptıkları dualara yer verdim. Peygamberlerin dualarını da bir başlık altında topladım. Ayetlerde sebebi özellikle vurgulanan duaları da yine ilgili peygamberin dualarının arkasına koydum. Son olarak, Allah-u Teala’nın böyle dua ederler dediği; mazlum, mümin, ilim ve akıl sahiplerinin, Talut’un askerlerinin, araftakilerin ve Ashab-ı Kehf’in dualarını koydum.

Tabi en sonunda, aslında her gün şuursuzca namazlarımızda okuduğumuz belki de tevhidi ve takvayı en iyi özetleyen sure olan Fatiha suresinde müminlerin yaptığı o muazzam dua yer alıyor.

Maalesef, genelde kitap okumayan, özelde ise Kuran-ı Kerim’i okumayan bir toplumuz. Böyle olunca da doğru bir din algısına sahip değiliz. Bu ve benzeri tematik çalışmaların okuyucuyu cezbedeceğini ve bu sayede hiç olmazsa Kuran’a karşı bir aşinalık yaratacağını düşünüyorum. Ben, hazırlarken ve gözden geçirirken çok etkilendim. Yüce Allah’ın bu kitap ile bizden muradının ne olduğunu anlamak için bu duaları okumak bile yeterli. Umarım faydalı olur.

Son olarak, bir hatırlatma daha yapmayı gerekli görüyorum. Sitemizde teknik giderleri karşılayabilmek için reklamlar yayınlanıyor. Böyle bir çalışmada araya değişik reklamlar girmesini elbette istemem. O yüzden eğer varsa reklam servisi ayarlarından bu sayfanın reklamlarını kapatmayı deneyeceğim. Başaramazsam, bu çalışmayı ayrı bir doküman olarak PDF formatında paylaşacağım. Bunun için anlayışınızı ve zamanınızı istirham ediyorum.

Allah’ın Yapılmasını İstediği Dualar

Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçmiş (bizden önce iman etmiş) kardeşlerimizi bağışla! İman edenlere kalplerimizde hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin; çok merhametlisin! [Müminun, 10]

Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana ulaştırır. [Kehf, 24]

Rabbimiz! İman ettik, bizi affet; bize merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın. [Müminun, 109]

Allah’ın Anne-Baba İçin Yapılmasını İstediği Dua

Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl sahiplendiyseler (özenle büyüttüyseler), şimdi sen de onlara merhamet et! [İsra, 24]

Rahman’ın İyi Kullarının Yaptığı Dua

Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut! Şüphesiz ki onun azabı sargındır (kişiyi bırakmaz, ebedidir).

Orası ne kötü bir konaklama yeri ve makamdır! [Furkan, 65-66]

Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize gözler aydınlığı ver ve bizi muttakîlere (duyarlı olanlara) önder kıl! [Furkan, 74]

Meleklerin Yaptığı Dualar

Rabbimiz! Senin merhamet ve ilmin her şeyi kapsamıştır. Tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla; onları cehennem azabından koru!

Rabbimiz! Onları da babalarından (atalarından), eşlerinden ve çocuklarından (kız veya erkek nesillerinden) iyi olanları da kendilerine vadettiğin durmaya değer cennetlere koy! Şüphesiz ki güçlü, doğru hüküm veren yalnızca sensin!

Onları kötülüklerden koru! O gün sen kimi kötülüklerden korursan elbette ona merhamet etmişsindir. Asıl büyük kurtuluş işte budur. [Mümin, 7-9]

Hz. Muhammed’in Yaptığı Dualar

Rabbim! İlmimi artır! [Taha, 114]

Rabbim! Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma! [Müminun, 94]

Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver! [İsra, 80]

Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınıyorum!

Rabbim! Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum. [Müminun, 97-98]

Hz. Adem ve Hz. Havva ‘nın Yaptığı Dua

Rabbimiz! Biz kendimize haksızlık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen elbette kaybedenlerden olacağız.  [ A’raf, 23]

Hz. İbrahim’in Yaptığı Dua

Rabbim! Bana doğru hüküm verme yeteneği ver ve beni iyiler arasına kat!

Bana, (benden) sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip et!

Beni, nimet cennetinin mirasçılarından kıl!

Şaşkınlardan olan babamı da bağışla! [Şuara, 83-86]

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua

Rabbimiz! Bunu bizden kabul et! Şüphesiz ki yalnızca sen duyansın; bilensin.

Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenler(den) kıl; neslimizden de boyun eğen bir ümmet (kıl)! Bize ibadet usullerimizi göster; tevbemizi kabul et! Şüphesiz ki yalnızca sen tevbeleri çok kabul edensin; çok merhametlisin.

Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine tilavet edecek (okuyup aktaracak), onlara Kitap ve hikmeti (doğru hüküm verme yeteneğini) öğretecek, onları arındıracak bir elçi gönder! Şüphesiz ki yalnızca sen güçlü olansın; doğru hüküm verensin. [Bakara, 127-129]

Hz. İbrahim’in Çocukları ile Mescid-i Haram’a Gidince Yaptığı Dua

Rabbim! Bu şehri (Mekke’yi) güvenli kıl; beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan (puta tapıcılıktan) uzak tut!

Rabbim, onlar (putlar) insanlardan birçoğunu saptırdılar. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, sen çok bağışlayansın, çok merhamet edensin.

Rabbimiz! Ben neslimden bir kısmını senin Saygın Ev’inin (Kâbe’nin) yanında, tarım yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı kılmaları için (böyle yaptım). İnsanlardan bir kısmının gönüllerini onlara eğilimli kıl ve ürünlerden onlara rızık ver! Umulur ki şükrederler.

Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlemekte olduğumuzu da açıklamakta olduğumuzu da bilirsin. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. [İbrahim, 35-38]

Hz. İbrahim’in Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle! Rabbimiz! Duamı kabul et!

Rabbimiz! Hesabın gerçekleşeceği gün, beni, ana babamı ve müminleri bağışla! [İbrahim, 40-41]

Hz. İbrahim’in Kavminin Yaptığı Dua

Rabbimiz! Yalnızca sana güvendik, yalnızca sana yöneldik. Dönüş de yalnızca sanadır.

Rabbimiz! Bizi, kâfir olanlar için fitne kılma! Rabbimiz! Bizi bağışla! Şüphesiz ki güçlü, doğru hüküm veren yalnızca sensin! [Mümtehine, 4-5]

Hz. Zekeriya’nın Yaptığı Dualar

Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil ver! Şüphesiz ki sen duayı duyansın. [Al-i İmran, 38]

Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen vârislerin en hayırlısısın. [Enbiya, 89]

Hz. Musa’nın Duaları

Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım. [Bakara, 67]

Rabbim! Ben kendim ve kardeşimden başkasına sahip (hâkim) olamıyorum; bizimle, yoldan çıkmış bu toplumun arasını ayır! [Maide, 25]

Sen yücesin; sana yöneldim ve ben inananların öncüsüyüm.  [A’raf, 143]

Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla; bizi merhametine koy! Sen merhametlilerin en merhametlisisin. [A’raf, 151]

Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak edebilirdin. İçimizden bazı beyinsizlerin işlediği şeyler yüzünden hepimizi mi helak edeceksin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini (layık olanı) sapkınlıkta bırakır; dilediğini (layık olanı) doğru yola ulaştırırsın. Sen bizim dostumuzsun (sahibimizsin); bizi bağışla ve bize merhamet et! Sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Bizim için bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de! Şüphesiz ki biz sana yöneldik. [A’raf, 155-156]

Yalnızca Allah’a güvendik. Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!

Bizi merhametinle o kâfirler topluluğundan kurtar.  [Yunus, 85-86]

Rabbim! Benim için yüreğime genişlik ver!

İşimi bana kolaylaştır!

Dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar. [Taha, 25-28]

Rabbim! Doğrusu kendime haksızlık ettim; beni bağışla!

Rabbim! Bana verdiğin nimetlere karşılık suçlulara asla arka çıkmayacağım! [Kasas, 16-17]

Rabbim! Doğrusu bana vereceğin her (türlü) lütfa öyle muhtacım ki! [Kasas, 24]

Hz. İsa’nın Rızık İçin Yaptığı Dua

Ey Allah’ım! Rabbimiz! Bize hem bizim hem de öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir delil olacak şekilde gökten bir sofra indir! Bizi rızıklandır! Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. [Maide, 114]

Hz. Şuayb’ın Yaptığı Dua

Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kapsamıştır. Biz yalnızca Allah’a güvendik! Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmü (sen) ver! Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. [A’raf, 89]

Hz. Şuayb’ın Kavmine Söylediği Söz

Başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na güvendim ve yalnız O’na yöneleceğim. [Hud, 88]

Hz. Nuh’un Yaptığı Dualar

Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhametlidir. [Hud, 41]

Rabbim! Senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum! [Hud, 47]

Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et! [Müminun, 26]

Rabbim! Beni bereketli bir yere indir! Sen (insanları uygun bir yere) indirenlerin en hayırlısısın. [Müminun, 29]

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla! Zalimlerin de ancak helakini artır! [Nuh, 28]

Hz.Yusuf’un (a.s) Yaptığı Dualar

Rabbim! Hapis, bunların benden istediklerinden bana daha sevimlidir! Onların hilelerini benden çevirmezsen onlara eğilim gösterir ve cahillerden olurum! [Yusuf, 33]

Rabbim! Elbette otoriteden bana (bir pay) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumundan da bir kısmını öğrettin. Göklerin ve yerin yoktan yaratanı! Sen dünyada da ahirette de benim dostumsun. Beni müslüman olarak vefat ettir ve beni iyilere kat! [Yusuf, 101]

Hz. Eyyub’un Hastayken Yaptığı Dua

Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. [Enbiya, 83]

Hz.Yunus’un Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

(Rabbim)! Senden başka ilah yoktur; sen yücesin. Şüphesiz ki ben haksızlık edenlerden oldum. [Enbiya, 87]

Hz. Lut‘un Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

Rabbim! Onların yaptıkları işin (sonucundan) beni ve ailemi kurtar! [Şuara, 169]

Hz. Süleyman’ın Duası

Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimet(ler)e şükretmemde ve razı olacağın iyi iş(ler) yapmamda beni başarılı kıl! Beni merhametinle iyi kullarının arasına kat! [Neml, 19]

Hz. Meryem‘in Annesinin Yaptığı Dua

Rabbim! Ben onu kız (olarak) doğurdum. Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan (koruman için) sana sığınıyorum. [Al-i İmran, 36]

Hz. Musa’nın Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

Biz zaten Rabbimize döneceğiz.

Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun.” (Sonra) “Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver ve müslümanlar olarak bizi vefat ettir. [A’raf, 125-126]

Talut’un Askerlerinin Yaptığı Dua

Allah sabredenlerle beraberdir.

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır! Ayaklarımızı sabit tut! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 249-250)

Mağaradaki Gençlerin Yaptığı Dua

Rabbimiz! Bize tarafından merhamet ver ve bize (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! [Kehf, 10]

A’raftakilerin Yaptığı Dua

Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile birlikte bulundurma! [A’raf, 47]

Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua

Rabbimiz! Unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyler yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Sen bizim mevlamızsın (efendimizsin)! kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! [Bakara, 286]

İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dua

Rabbimiz! Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğriltme! Bize katından merhamet ver! Şüphesiz ki bolca veren yalnızca sensin.

Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. [Al-i İmran, 8-9]

Müminlerin Yaptıkları Dualar

Rabbimiz! Şüphesiz ki biz iman ettik; bizim için günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru! [Al-i İmran, 16]

Rabbimiz! Sen bunu batıl olarak (boş yere) yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!

Rabbimiz! Doğrusu sen kimi ateşe koyarsan, artık onu elbette rezil etmişsindir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Rabbimiz! Gerçek şu ki biz ‘Rabbinize inanın!’ diye imana çağıran davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz! Bizim için günahlarımızı bağışla; kötülüklerimizi ört ve iyilerle birlikte (olacak şekilde) bizi vefat ettir!

Rabbimiz! Bize, elçilerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme! Şüphesiz ki sen sözünden dönmezsin. [Al-i İmran, 191-194]

Rabbimiz! Işığımızı bizim için tamamla; bizi bağışla! Şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin. [Tahrim, 8]

Zulümden Kurtulmak İçin Mazlumların Duası

Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar; bize tarafından bir dost ver; bize katından bir yardımcı ver! [Nisa, 75]

Hacıların Yaptığı Dua

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver; ahirette de iyilik ver! Bizi cehennem azabından koru! [Bakara, 201]

Kamil İnsanın Yaptığı Dua

Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimet(ler)e şükretmemde ve razı olacağın iyi iş(ler) yapmamda beni başarılı kıl! Benim için de soyumda iyiliği devam ettir! Ben sana döndüm. Elbette ki ben müslümanlardanım. [Ahkaf, 15]

Müminlerin Namaz Kılarken Okudukları Dua

(Rabbimiz)! Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ulaştır; gazaba uğratılmışların ve sapkınların yoluna değil. [Fatiha, 5-7]

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.