Brachistochrone, en kısa zaman eğrisi

Matematik ve fizikte brakistokron eğrisi veya brakistokron problemi, bir A noktası ile bir B noktası arasındaki düzlemde, B'nin altından geçerken A'ya temasta bulunmayan bir eğri. Problem, 1696'da Johann Bernoulli tarafından yaratıldı.

Matematik ve fizikte brakistokron eğrisi veya brakistokron problemi, bir A noktası ile bir B noktası arasındaki düzlemde, B’nin altından geçerken A’ya temasta bulunmayan bir eğri. Problem, 1696’da Johann Bernoulli tarafından yaratıldı.

Brachistochrone eğrisi aynı şekilde olan Tautochrone eğrisi; ikisi de sikloiddir. Bununla birlikte, ikisinin her biri için kullanılan sikloidin kısmı değişir. Daha spesifik olarak, brachistochrone sikloidin tam bir rotasyonunu kullanabilir (A ve B aynı seviyede olduğunda sınırda), ancak her zaman bir zirvede başlar. Buna karşılık, tautochrone problemi yalnızca ilk yarı dönüşe kadar kullanabilir ve her zaman yatayda sona erer. Problem, varyasyonlar hesabı ve optimal kontrolden elde edilen araçlar kullanılarak çözülebilir.

Eğri, hem test gövdesinin kütlesinden hem de lokal yerçekimi kuvvetinden bağımsızdır. Eğrinin başlangıç ​​noktası A ve bitiş noktası B’ye uyması için yalnızca bir parametre seçilir. Gövdeye A’da bir başlangıç ​​hızı verilirse veya sürtünme hesaba katılırsa, zamanı en aza indiren eğri, tautokron eğrisinden farklı olacaktır.

Bu enteresan bilginin bize ne faydası var denilebilir. Esasında felsefe ile arasına mesafe koymuş bir millet olarak bir çok fen bilimi için de aynı düşünceye sahibiz. Halbuki bir az felsefe bilsek ve inancımızı da geleneksel ön kabullere göre değil de Kuran’ın bize vazettiği akıl ve düşünce metodu ile yaşayabilsek bu ve bunu gibi bilimsel gerçekleri birer adetullah, sünnetullah yani yaratılmış ayetler olarak görür ve hem iç dünyamızda tekamüle sebep olur hem de bilim ve teknolojide gelişerek ilerleme sağlamamıza katkısı olur.

Son olarak Discovery Channel’ın amiral gemisi programlarından MythBusters (Efsane Avcıları/Gizem Avcıları) programında bu eğrinin test edildiği ve sonucunu gösteren sahneyi de ekliyorum ki meseleyi görselleştirip anlamayı kolaylaştırsın.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir