Tagged: Bhasa

0

Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahābhārata (/məhɑːˈbɑrətə/; Sanskritçe: महाभारतम्, Mahābhāratam, [məɦaːˈbʱaːrət̪əm] şeklinde okunur) eski Hindistan’da Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biridir.