Galat-ı meşhur

Galat-ı meşhur, kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu, doğrusunun yerini alması halidir. "Herkesin doğru bildiği yanlış" denebilir.

Galat-ı meşhur, kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu, doğrusunun yerini alması halidir. “Herkesin doğru bildiği yanlış” denebilir.

Örnek olarak: Türkçede “İngiltere” denilerek kastedilen Birleşik Krallık’tır; İngiltere, Birleşik Krallık’ı oluşturan devletlerden birisidir; ancak bu kullanım o kadar yaygındır ki yanlış kabul edilmez.

Türkçeye Arapçadan geçen ve aslında çoğul manası olan evrak (tekil: varaka), evlat (tekil: velet), eşkıya (tekil: şaki) evliya (tekil: veliler) gibi kelimelerin tekrar çoğul eki alabilmesi zaman içinde kabul görmüştür.

“Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü” – doğrusu: “Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü” (zürefa, zarifin çoğuludur “Azref-i zürefâ”: Zariflerin zarifi.)

“Nam-ı değer”- doğrusu: “nam-ı diğer”

“Göz var nizam var” – doğrusu: “göz var izan var” vb.

Konuyla ilgili olarak, Osmanlı Türkçesinde “Deme Kalbura Kallabur; Lugât-ı Fasîhten Evlâdır Galât-ı Meşhûr” şeklinde bir atasözü de bulunmaktadır.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir