Yazıklar olsun! Vay haline onların!

Dün, “yuhibbu” kavramı ile Allah’ın sevdiği/sevmediği şeylere bakmıştık. Bugün ise biraz daha olumsuz ve sert bir kavram olan “veyl” kavramına bakıyoruz.

Meallerde; yazıklar olsun, vay haline şeklinde çevrilen bu ifade genelde kafirler ve müşrikleri muhatap alıyor ancak yalancılar, eksik ölçüp tartanlar, dedikoducular ve gösteriş için namaz kılanlar da aynı şiddetle uyarılıyor.

İşte, Allah’ın; “yazıklar olsun” “vay haline onların” dediği kimseler.

“Kitab’ı (Tevrat’ı) kendi elleriyle yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için “Bu, Allah katındandır.” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları nedeniyle onların vay hâllerine! Kazandıkları nedeniyle onların vay hâllerine!” (Bakara, 79)

“[Elif. Lâm. Râ.] (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani güçlü, övgüye layık, göklerdekiler ve yerdekiler kendisine ait olan Allah’ın yoluna [*] çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay hâllerine!” (İbrahim, 1-2)

“Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri [batıl] olarak (boş yere) yaratmadık. Bu (iddia), kâfir olanların zannıdır. Ateşi hak eden o kâfir olanların vay hâllerine!” (Sad, 27)

“Allah’ın, göğsünü (kalbini) İslam’a açtığı, kendisi de Rabbinden bir [nûr] üzere olan kişi (kötü olanlarla bir) olur mu? Allah’ı anmada kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık bir sapkınlık içindedir.” (Zümer, 22)

“De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana ‘ilahınızın tek bir ilah olduğu’ vahyolunuyor. Artık O’na yönelin; O’ndan bağışlanma dileyin! Ortak koşanların vay hâline!” (Fussilet, 6)

“(Çeşitli) gruplar (İsa hakkında) kendi aralarında ayrılığa düştüler. Elem verici günün azabı nedeniyle zalimlerin vay hâllerine!” (Zuhruf, 65)

“Yalancı (ve) günahkâr herkesin vay hâline!” (Casiye, 7)

“Kendilerine vadedilen günlerinden dolayı kâfir olanların vay hâllerine!” (Zariyat, 60)

“Yalanlayanların o gün vay hâllerine!” (Tur, 11)

“(O günü) yalanlayanların, o gün vay hâline!” (Mürselat, 15-19-24-28-34-37-40-45-47-49)

“Eksik ölçenlere (yolsuzluk yapanlara) yazıklar olsun!” (Mutaffifin, 1)

“Hesap gününü yalanlayan yalancıların o gün vay hâline!” (Mutaffifin, 10-11)

“(Arkadan) çekiştiren (ve) kusur arayan herkese yazıklar olsun!” (Hümeze, 1)

“Yazıklar olsun o [salât] (ibadet) edenlere.” (Maun, 4)

Görüldüğü üzere bazı özelliklere sahip kimseler şiddetle uyarılıyor. Demek ki bu özelliklerden çok uzak durmalıyız. Umarım, ilahi uyarıyı doğru anlar ve uygulayabiliriz. Şüphesiz bu Kuran; bizler için düşünüp ibret alalım diye kolaylaştırıldı. (Kamer, 32)

* Çevirilerde, her zaman olduğu gibi Mehmet Okuyan meali kullanılmıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir