Tiwanaku Su Kemerleri

Kolomb öncesi Amerika’da, hem İnkalar hem de Aztekler suyu şehirlerine ve dini merkezlerine kanalize ettiler. İnkalar, dağlardan su getirmek için tepeler ve vadiler boyunca sarılmış ayrıntılı bir su kemerleri sistemi inşa etti. Yaylalardan denize inen İnka su kemerlerinden biri, 579 kilometre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindedir.

Tiwanaku, Andean bilim adamları tarafından yaklaşık beş yüz yıl boyunca büyük bir devlet gücünün ritüel ve idari başkenti olarak gelişen İnka İmparatorluğu’nun en önemli öncüllerinden biri olarak kabul edilmektedir. Antik kent devletinin kalıntıları, Tiwanaku Belediyesi, Ingavi Eyaleti, La Paz Bölümü, La Paz’ın yaklaşık 72 km (44 mil) batısındaki Titicaca Gölü’nün güneydoğu kıyısına yakındır. Tiwanaku bir liman kenti gibi görünüyor. Ancak, tek su kütlesi olan Titicaca Gölü yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Tiwanaku’da tarih öncesi su hatlarını gösteren uzun, düz kalsiyum birikintileri olan iskeleler ve rıhtımlar vardır, ancak artık yatay bir düzlemde yatmasalar da eğimlidirler.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir