Thomas İncili Türkçe tam metin

Apokrif bir İncil olan Kıpti dilinde elyazması Tomas İncili, 1945'te Mısır'da Nag Hammadi'de bulundu. İsa'ya atfedilen 114 söz içerir.

Tomas İncili’ni içeren Kıpti dilinde elyazması kitap, 1945’te Mısır’da Nag Hammadi’de bulundu. Kıpti ciltleme adı verilen yöntemle ciltlenmişti. Bulunmasının ardından, daha önce aynı kitabın Yunanca parçalarının da bulunmuş olduğu fark edildi. Yunanca metinler MS 200, Kıpti metinse MS 300 yılına tarihlendi. Kıpti metnin Yunanca metinlerden hayli farklı olmasına karşın, daha eski bir Yunanca kitaptan tercüme edildiği tahmin edilir.

Tomas İncili, apokrif bir incildir. Hristiyanlıkta apokrif, kanonik dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes’e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Yeni Ahit’teki dört incilden farklı olarak, Tomas İncili, hikâye anlatma üslubuyla yazılmamıştır, İsa’nın sözlerinin bir derlemesidir. İsa’ya atfedilen 114 söz içerir. Bunların bazıları, Yeni Ahit incillerindeki sözlere benzer. Bir kısmınaysa sadece Tomas İncili’nde rastlanır. Sözlerin az bir kısmı da Yeni Ahit incilleriyle tenakuz oluşturur.

Thomas İncili Tam Metin

Bunlar diri İsa’nın söylediği ve Didymus Judas Thomas’ın yazdığı gizli sözler.

 1. Ve o dedi: Bu sözlerin yorumunu bulan, ölümü tatmayacak.
 2. İsa dedi: Her kim ararsa, bulana kadar aramayı bırakmasın; ve eğer bulursa, hayretler içinde kalacaktır; ve eğer hayretler içinde kaldıysa, hayran olacaktır, ve o kainata hükmedecektir.
 3. İsa dedi: Eğer size rehberlik edenler, size derse: Bakın cennet göklerdedir, o zaman göğün kuşları sizlerin önünde giderler; eğer size derlerse: denizlerdedir, o zaman balıklar sizlerin önünde giderler. Ama cennet sizin içinizdedir, ve sizlerin dışınızdadır. Eğer sizler kendinizi bilirseniz o zaman bilinirsiniz, ve diri babanın evlatları olduğunuzu bileceksiniz. Fakat sizler kendinizi bilemediyseniz, o zaman fakir olursunuz, ve sizler fakirsiniz.
 4. İsa dedi: Yaşlı adam, içinde bulunduğu yaş itibari ile, yedi günlük küçük bir çocuğu hayatın yeri üzerine sorgulamakta tereddüt etmez, ve o yaşayacak; çünkü birçok birince, sonuncular olacaktır, ve onlar bir olacak.
 5. İsa dedi: Tanı, önünde olanı, ve önünde sana gizlenen, açılacaktır. Çünkü açıklanmayacak olan, gizli hiçbir şey yoktur.
 6. Havarileri ona sordular: Oruç tutmamızı mı istiyorsun? Ve nasıl dua edip sadaka vermeliyiz? Yemekte neye dikkat etmeliyiz? İsa dedi: yalan söylemeyin ve tiksindiğinizi yapmayın, çünkü Tanrı karşısında herşey açıktır; zîrâ açıklanmayacak gizli hiçbir şey yoktur, ve perdelenmiş olan ile perdesi kaldırılmayan hiçbir şey kalmayacak.
 7. İsa dedi: Ne mutlu, insanın yediği Aslana, ve Aslan insan olacak; ve lânet olsun ki Aslanın yediği insana, ve Aslan insan olacak.
 8. Ve o dedi: İnsan denize ağ atan bilge bir balıkçıya benzer; denizden benim balıklarımla dolu olarak ağı çekerken; onların altından büyük güzel bir balık bulur bilge balıkçı; zahmetsizce büyük olan balığı seçer ve diğer tüm küçük balıkları denize atar, işitmek için kulakları olan işitsin.
 9. İsa dedi ki: Bak, orada bir Ekinci gidiyor, elini doldurup serpiyor. Bir kısmı yola düştü; onları toplamak için kuslar geldi. Başkaları kayalık yere düştüler, ve ne kök saldılar toprağa, ne de göğe doğru başak sürdüler. Ve başkaları dikenlere düştüler; onlarda tohumu boğdular ve kurt gelip yedi. Ve başkaları iyi toprağa düştüler, ve göğe doğru iyi bir ürün verdiler; altmış nispetinde ve yüzyirmi nispetinde.
 10. İsa dedi: Ben dünya’ya bir ateş attım, ve bakın, üzerinde nöbetteyim, ta ki o yanıncaya kadar.
 11. İsa dedi: Bu gök geçecek. Ve onun üzerinde olanda geçecek; ve onlar, ölü olanlar, onlar yaşamıyor, ve onlar, canlı olanlar, ölmeyecekler. Ölü olanı yediğiniz günler, ondan canlı olanı yapıyordunuz. Işık olduğunuzda ne yapacaksınız? O gün, bir idiniz, iki oldunuz. Ama eğer iki olduysanız, ne yapacaksınız?
 12. Havariler İsa’ya dediler: Biliyoruz ki bizleri terk edeceksin. Üzerimizde büyük olacak olan kim? İsa dedi onlara: Orada, gitmiş olacağınız yerde, uğruna göklerin ve yerin yaratıldığı Yakub’a , adil olana gideceksiniz.
 13. İsa havarilere dedi: Karşılaştırın beni, söyleyin kime benziyorum? Simon Petrus ona dedi: Sen adil bir meleğe benziyorsun. Matta ona dedi: Bilge bir filozofa benziyorsun. Thomas ona dedi: Üstad, ağızım asla senin kime benzediğini söylememe izin vermez. İsa dedi: Ben senin üstadın değilim, çünkü sen kendini, benim akıttığım fışkıran kaynaktan sarhoş ettin. Ve onu alır geriye çekilir, ona üç kelime söyler. Thomas arkadaşlarına geri döndüğünde, ona sordular: İsa sana ne dedi? Thomas onlara dedi: Bana söylediği kelimelerden birini bile size söylesem, taşları alıp bana atardınız ve taşlardan bir ateş çıkıp sizi yakardı.
 14. İsa dedi: Eğer oruç tutarsanız, günah işlersiniz; ve eğer dua ederseniz haps olursunuz; ve eğer sadaka verirseniz ruhunuza kötülük edersiniz; ve eğer herhangi bir memlekete giderseniz, bölgeleri gezerken, sizleri misafir ederlerse, önünüze konanları yiyin; aralarında hasta olanları iyileştirin. Çünkü ağzınızdan girenler sizleri kirletmez; ama ağzınızdan çıkacak olan, işte sizi kirletecek olandır.
 15. İsa dedi: Eğer onu, kadından doğmamış olanı görürseniz, yüz üstü yere kapanın ve dua edin; Babanız odur.
 16. İsa dedi: Belki insanlar dünyaya barışı getirmek için geldiğimi düşünüyorlar; ve onlar bilmiyorlar ki dünyaya ayrılık getirmeye geldim, ateş, kılıç, savaş. Çünkü bir evdeki beş olacaklar: Üç ikiye karşı ve iki üçe karşı, Baba oğul’a karşı ve oğul Baba’ya karşı, ve tek başlarına duracaklar.
 17. İsa dedi: Size hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın duymadığı, hiç bir elin değmediği, hiç bir insanın kâlbine yükselemeyeceğini vereceğim.
 18. Havariler İsa’ya dedi: Söyle bize, sonumuz nasıl olacak? İsa dedi: Başlangıcı bulduğunuza göre, sonu niye arıyorsunuz? Çünkü orada, başlangıcın olduğu yerde, son da olacaktır. Ne mutlu, başlangıçta durana, ve o sonuda bilecek, ve o ölümü tatmayacak.
 19. İsa dedi: Ne mutlu, mevcud olmadan önce var olana. Eğer benim havarilerim olursanız, eğer benim sözlerimi dinlerseniz, bu taşlar size hizmet edecektir. Çünkü sizlerin cennette beş ağacı var, hiç değişmezler, ne yazda ne kışta, ve onların yaprakları dökülmez. Onları tanıyan kimse ölümü tatmayacaktır.
 20. Havariler İsa’ya dediler: Söyle bize, cennetle ne kıyaslanabilir. Onlara dedi: O bir hardal tanesine benzer. Bütün tohumların en küçüğü. Ama eğer işlenmiş toprağa düşerse, büyük bir dal çıkar ve göğün kuşları için bir sığınak olur.
 21. Meryem İsa’ya dedi: Havarilerin kime benziyor? O dedi: Onlar kendilerini, onlara ait olmayan bir arazide, kendini salmış çocuklara benziyorlar. Arazinin sahipleri geldiğinde, onlar derler: Arazimizi bize bırakın. Onlara bırakması ve arazinin onlara verilmesi için o an tamamıyla çıplaktırlar. Bu yüzden derim ki: Evin sahibi hırsızın geleceğini biliyorsa, hırsız gelmeden nöbet tutacaktır; ve onun, krallığındaki evine girip birşeyler almasına izin vermeyecektir. Ama siz, dünya’ya karşı uyanık olun; belinizi, hırsızlar size gelmek için bir yol bulamasınlar diye sıkıca bağlayın. Zira gözettiğiniz kazancı, onlar bulacaklar. İçinizde bilge birisi olsa. Meyveler olgunlaştığında elinde orağıyla hemen gelir ve hasadı toplardı. İşitmek için kulağı olan, işitsin.
 22. İsa emzirilen çocukları görür. Havarilerine şöyle der: Bu emzirilen küçükler, cennete girenlere benzer. Onlar dediler: Öyleyse çocuk olursak mı cennete gireceğiz? İsa dedi onlara: İki den bir yaptığınızda, içtekini dıştaki gibi, dıştakini içteki gibi, üsttekini alttaki gibi yaptığınızda ve erkek ile dişi olandan öyle birşey yapacaksınız ki, erkek erkek olmayacak, dişide dişi olmayacak ve bir gözün yerine gözler, bir elin yerine bir tek el, bir ayağın yerine bir tek ayak ve bir suretin yerine bir tek suret yaptığınızda, işte o zaman gireceksiniz.
 23. İsa dedi: Sizlerin arasından ben seçeceğim, binin içinden birini, onbinden ikisini ve onlar orada duracaklar, sanki iki birmiş gibi.
 24. Havarileri dediler: Öğret bize bulunduğun yeri, çünkü bizim için onu aramak bir gerekliliktir. Onlara dedi: Kulakları olan işitsin. Işığın insanlarının içinde ışık vardır, ve bütün dünyayı aydınlatır. Eğer ışık vermez ise, işte budur karanlık.
 25. İsa dedi: Ruhunu sevdiğin gibi kardeşini sev; gözünün bebeği gibi dikkat et ona.
 26. İsa dedi: Kardeşinin gözündeki kıymığı görüyorsun; ama kendi gözündeki kalası görmüyorsun. Kendi gözündeki kalası çıkardığın zaman, kardeşinin gözündeki kıymığı çıkartabilmek için göreceksin.
 27. İsa dedi: Öbür dünya için oruç tutmazsanız, cenneti bulamazsınız; eğer Sebt gününü bir Sebt gibi kutlamazsanız babanızı göremezsiniz.
 28. İsa dedi: Dünyanın merkezinde duruyordum, ve onlara kendimi bedende tanıttım. Hepsini sarhoş buldum; aralarında hiç susamış olanını bulamadım, ve Ruhum insanoğlu için üzüntü duydu; çünkü onlar kalplerinde kör, ve onlar dünyaya boş geldiklerini, ve boş gitmeye çalıştıklarını görmüyorlar. Ama şimdi sarhoşlar. Eğer şaraplarını red ederlerse bunu çok ağır ödeyecekler.
 29. İsa dedi: Eğer beden ruhtan dolayı olmuşsa bu bir mucizedir. Ama eğer ruh bedenden dolayı olmuşsa, bu mucizenin mucizesidir. Ama ben ise bu büyük zenginliğin bu fakirlikte nasıl yaşadığına hayret ediyorum.
 30. İsa dedi: Nerede üç Tanrı var, onlar Tanrılardır; nerede iki veya bir varsa, orada ben onunla olacağım.
 31. İsa dedi: Hiç bir peygamber kendi köyünde kabul edilmez, hiç bir doktor kendisini tanıyanları iyileştirmez.
 32. İsa dedi: Bir dağda yükseltilen ve kuvvetli yapılan şehir, ne düşürülebilir ne de gizlenebilir.
 33. İsa dedi: Kendi kulağınla ve öteki kulağınla duyduğunu damlarınızdan ilan et. Çünkü kimse fıçı altına veya gizli bir yere koymak için lamba yakmaz; onu, girip çıkanların ışığı görmesi için şamdana koyar.
 34. İsa dedi: Bir kör, bir köre rehberlik ederse ikiside çukura düşerler.
 35. İsa dedi: En kudretlinin evine, birisinin zorla girip alması, mümkün değildir, onun ellerini bağlamazsa tabi, o zaman evini alt üst edebilir.
 36. İsa dedi: Sabahtan akşama, akşamdan sabaha ne giyeceğiniz için tasalanmayın.
 37. Havarileri dediler: Hangi gün bizlere kendini tanıtacaksın ve hangi gün seni göreceğiz. İsa dedi: Edep yerlerinizden soyunduğunuzda ve küçük çocuklar gibi elbisenizi ayaklar altına alıp üzerine bastığınızda, o zaman diri olanın oğlunu göreceksiniz ve korkmayacaksınız.
 38. İsa dedi: Bir çok defa sizlere söylediğim bu sözleri duymak istediniz, ve bu sözleri duyabileceğiniz başka birine sahip değilsiniz. Günler gelecek ki, beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız.
 39. İsa dedi: Ferisiler ve ilahiyatçılar bilginin anahtarlarını aldılar ve sakladılar. Onlarda girmediler ve girmek isteyenleride bırakmadılar. Ama sizler, yılanlar gibi akıllı ve güvercinler gibi saf olun.
 40. İsa dedi: Bir asma çubuğu Baba’nın dışına dikildi, güçlü olmadığı için, köklenecek ve telef olacak.
 41. İsa dedi: Elinde olana verilecek; ve olmayana, azı da olsa alınacaktır.
 42. İsa dedi: Gelip gidici olun.
 43. Havarileri ona dediler: Sen kimsin, bize bunları söyleyen? İsa dedi onlara:Size dediklerimden kim olduğumu bilemediniz mi? Ama siz Yahudiler gibi oldunuz. Onlar ağacı sevip meyvesinden nefret ederler, meyvesini sevip ağaçtan nefret ederler.
 44. İsa dedi: Babasına küfreden affedilecek, oğluna küfreden affedilecek; ama kutsal Ruha küfreden affedilmeyecek, ne dünyada ne de ahirette.
 45. İsa dedi: Dikenli çalılardan üzüm alınmaz, deve dikenlerinde de incir toplanmaz. Ürün vermezler. İyi insanda sahip olduğu hazineden iyi şeyler çıkarır; kötü insansa, kâlbindeki kötü hazineden kötü şeyler çıkarır, ve kötü söyler, çünkü yüreğinin taşmasından kötülük hasıl olur.
 46. İsa dedi: Adem’den Vaftizci Yahya’ya kadar kadınlardan doğanlar arasında kimse Vaftizci Yahya’yı aşamadı. Çünkü, onun gözleri kör olmamıştı. Ama dedim: Aranızda küçük olacak olan cenneti tanıyacaktır ve Yahya’yı aşacaktır.
 47. İsa dedi: Mümkün değildir ki bir insan iki ata binsin, iki yay gersin; ve mümkün değildir ki bir hizmetkâr iki efendiye hizmet etsin, tabi birini ihmal ederek diğerini yüceltmek dışında. Kimse eski şarap içmek istemez, ve hemen yeni şaraptan içmez. Ve eski tuluma yeni şarap boşaltılmaz, bozulmasın diye. Yeni bir elbiseye eski yama dikilmez, zira yırtılacaktır.
 48. İsa dedi: Bir evdeki iki kişi barışık olurlarsa, dağa: Uzaklaş derler ve dağ uzaklaşır.
 49. İsa dedi: Ne mutlu yalnız ve seçilmiş olanlar, sizler cenneti bulacaksınız, ondan geldiniz ve ona döneceksiniz.
 50. İsa dedi: Eğer size derlerse: Nereden geliyorsunuz? deyin ki onlara: Bizler ışıktan geliyoruz, ışığın kendinden doğduğu yerden. Ayağa kalktı ve kendini kendi suretinde gösterdi. Size derlerse: Siz kimsiniz? deyin ki: Bizler onun çocuklarıyız, ve diri babanın seçilmişleriyiz. Size sorarlarsa: Babanıza ait içinizde olan işaret hangisi? deyin ki: Bu hareket ve sükunettir.
 51. Havariler ona dediler: Hangi gün ölülerin huzuru gelecek, ve hangi gün yeni dünya gelecek? Onlara dedi: Beklediğiniz geldi, ama anlamıyorsunuz.
 52. Havarileri ona dediler: Yirmidört Peygamber konuştu İsrail’de ve hepside senden konuştu. Onlara dedi: Gözlerinizin önündeki diri olanı bıraktınız ve ölülerden söz ettiniz.
 53. Havarileri ona dediler: Sünnet faydalımı değil mi? Onlara dedi: Eğer faydalı olsaydı, babaları onları daha annelerindeyken sünnet ederdi. Ama Ruh’taki gerçek sünnet çok faydalı.
 54. İsa dedi: Ne mutlu fakirlere, cennet sizindir.
 55. İsa dedi: Babasıyla, annesinden nefret etmeyen benim Havarim olamaz. Ve kardeşiyle kız kardeşinden nefret etmeyen, haçını benim taşıdığım gibi taşımayan bana layık olamaz.
 56. İsa dedi: Dünya’yı tanıyan bir ceset bulmuştur, ceset bulmuş olana ise, dünya layık değildir.
 57. İsa dedi: Baba’nın cenneti iyi bir tohumu olan insana benzer. Düşmanı gece geldi ve iyi tohumun altına yaban otu ekti. İnsan yaban otunun sökülmesine izin vermedi. Onlara dedi: yaban otunu sökerken iyi tohumuda sökmeyesiniz. Hasat gününde yaban otu görünür olur; çıkartılır ve yakılır.
 58. İsa dedi: Ne mutlu tahammül edebilene. O hayâtı buldu.
 59. İsa dedi: Yaşadığınız sürece diri olana bakınız, onu görmek için, ölmeyin ve aramayın diye, göremeyeceksiniz.
 60. Bir koyun taşıyarak Yahuda’ya giden bir Samarial gördüler. Havarilerine dedi: Bu koyunla ne yapmak istiyor? Ona dediler: Öldürüp yemek için. Onlara dedi: Yaşadığınız sürece onu yemeyecek; onu öldürüp, o ceset olmadığı sürece. Onlar dediler: Başka türlü yapamaz. Onlara dedi: Sizde ceset olup yenmeden önce huzur bulacağınız bir yer arayın.
 61. İsa dedi : İki kişi bir yatakta dinlenecek, birisi ölecek, diğeri yaşayacak. Salome dedi: Sen kimsin be adam, kimin oğlusun? Benim yatağıma çıktın, benim masamdan yemek yedin. İsa ona dedi: Ben benzer olandan gelenim; Bana Babam olan şeyler verildi. Salome dedi: Ben senin havarinim. İsa dedi ona: Bu yüzden derim ki, benzer olduğunda, ışıkla dolu olur; ama bölünmüşse karanlıkla dolu olacaktır.
 62. İsa dedi: Sırlarıma layık olanlara sırlarımı söylüyorum. Sağının ne yaptığını solun bilmesin.
 63. İsa dedi: Bir zaman malı çok olan zengin bir adam vardı. O dedi: Ben servetimi ekmek, biçmek, dikmek, ambarımı hiç bir eksiğim kalmayacak şekilde ürünle doldurmak için kullanacağım. Öyleydi kalbindeki düşünce; ve o gece öldü. İşitmek için kulağı olan işitsin.
 64. İsa dedi: Bir adamın misafirleri vardı; ve yemeği hazırladıktan sonra misafirleri davet etmeleri için hizmetçisine gönderdi. O da ilkine gitti: Efendim sizi davet ediyor. O dedi: Tüccarlara verilecek param var; bu akşam bana gelecekler, onlara görev vermek için gideceğim. Beni bu defalık mazur görün. Bir başkasına gitti ve dedi: Efendim sizi davet ediyor. O kişi dedi ona: Bir ev satın aldım ve bir günlüğüne bana ihtiyaç var. Zamanım olmayacak. Bir başkasına gider ve ona der: Efendim sizi davet ediyor. O da der ki: Bir arkadaşım evlenecek ve yemeğinide veren benim, gelemeyeceğim. Yemek için özür dilerim. Bir başkasına gider ve der: Efendim sizi davet ediyor: O da der ki: Bir çiftlik satın aldım. Getirimi almaya gideceğim. Özür dilerim, gelemeyeceğim. Hizmetkâr geri döner ve efendisine der: Senin yemeğe davet ettiklerin özürlerini bildirdiler. Efendi hizmetkâra der: Dışarıya yola çık, bulabildiklerini yemek yemeleri için getir buraya. Satıcılarla tüccarlar Baba’mın yerine asla adım atamazlar.
 65. O dedi: Saygı değer bir insanın bağı vardı; ürününü almak için bağcılara verdi. Bağcıların ürünü vermesi için hizmetkârını gönderir. Onlar ise hizmetkârı öldüresiye döverler. Hizmetkâr gider ve efendisine durumu anlatır. Efendisi der ki: Belkide seni tanımadılar. Başka bir hizmetkârını gönderir ve bağcılar onu da döverler. Bu defa efendi kendi oğlunu gönderir. O der: Belki oğluma saygıları olur. Bağcılar onun bu bağların mirasçısı olduğunu duyduklarında, onu hemen öldürürler. İşitmek için kulakları olan işitsin.
 66. İsa dedi: İnşaatçıların kaldırıp attığı taşı gösterin bana: O köşe taşıdır.
 67. İsa dedi: Kainatı tanıyan kişi kendini tanımamışsa kainatıda tanıyamaz.
 68. İsa dedi: Ne mutlu sizlere ki nefret edileceksiniz ve takip edileceksiniz, ve onlar, takip edildiğiniz hiç bir yer bulamayacaklar.
 69. İsa dedi: Ne mutlu kalplerinde takip edilenlere; onlar Baba’yı hakikaten tanımış olanlardır. Ne mutlu aç olanlara, çünkü isteyenin karnı doyurulacaktır.
 70. İsa dedi: İçinizdekini kazandığınızda, sahip olduğunuz sizi kurtaracaktır. Eğer ona sahip değilseniz, içinizde sahip olmadığınız şey, sizi öldürecektir.
 71. İsa dedi: O evi yıkacağım ve bir daha hiç kimse onu yeniden yapma durumunda olmayacaktır.
 72. Bir adam ona dedi: Kardeşlerime Babamın mallarını benimle paylaşmalarını söyle. Ona dedi: Ey insan, beni kim bölüştüren yaptı? Havarilerine doğru döndü. Dedi ki: Ben bölüştüren miyim?
 73. İsa dedi: Mahsul çok olabilir, ama işçiler az. Tanrıya yakarın ki, mahsul için işçi göndersin.
 74. O dedi: Tanrım, kaynağın etrafında pek çok kişi var ama içinde olan yok.
 75. İsa dedi: Kapıda duran çok kişi var, ama yanlız olanlar düğün yerine girerler.
 76. İsa dedi: Baba’nın cenneti, malı olan ve inci bulan bir tüccara benzer. Bu tüccar bilgeydi. Malını sattı ve tek inciyi satın aldı. Sizlerde Güve’nin yemek için ulaşamadığı, kurdun bozamadığı, bitmeyen ve devam eden hazineyi arayınız.
 77. İsa dedi: Ben herkesin üzerindeki ışığım. Ben kainatım; kainat benden çıktı ve kainat bana ulaştı. Ağacı yarın, ben oradayım. Bir taşı kaldırın, ve beni orada bulacaksınız.
 78. İsa dedi: Niçin kırlara çıktınız? Rüzgarda sallanan bir kamışı görmek için mi? Ve yumuşak elbiseleri olan bir insan görmek için mi? Kral’larınıza ve büyüklerinize bakın, onların yumuşak elbiseleri var, ama gerçeği tanımıyorlar.
 79. Topluluğun arasından bir kadın dedi ona: Ne mutlu seni taşıyan rahme ve seni besleyen memelere. Ona dedi: Ne mutlu Baba’nın sözünü işitene ve hakikat içinde koruyana, çünkü öyle günler gelecek ki, kendinize diyeceksiniz: Ne mutlu gebe kalmamış rahme, ve süt vermemiş memelere.
 80. İsa dedi: Dünya’yı tanıyabilen bedeni bulur; ama bedeni bulana, dünya layık değildir.
 81. İsa dedi: Zengin olan hükmetsin ve gücü olan vazgeçsin.
 82. İsa dedi: Bana yakın olan, ateşe yakındır, ve benden uzak olan cennettende uzaktır.
 83. İsa dedi: Suretler insanlara açıldı, ve içlerinde ki ışık, Baba’nın ışığının suretinde gizlendi. O kendini açılacak, ve sureti ışığında gizlendi.
 84. İsa dedi: Benzerlerinizi gördüğünüzde sevineceksiniz. Ama sizden önce var olan benzerlerinizi, ne ölen ne de açıklananları gördüğünüzde ne kadarına dayana bileceksiniz?
 85. İsa dedi: Adem büyük bir güç ve zenginlikten var oldu, ve insan liyakatlı değildi. Eğer layık olsaydı, ölümü tatmazdı.
 86. İsa dedi: Tilkilerin inleri ve kuşların yuvaları vardır. Ama insanoğlunun başını yaslayıp dinlenecek yeri yok.
 87. İsa dedi: Bir bedene bağlı olan beden sefildir, ve bu ikisine bağlı olan rûh’ta sefildir.
 88. İsa dedi: Melekler ve Peygamberler sizlere gelecek, sizlere sizin olanı verecekler. Ve sizler elinizde olanı onlara verin ve kendinize deyin: Hangi gün gelecekler kendilerinin olanı almak için.
 89. İsa dedi: Neden çanağın dışına yıkıyorsunuz? Anlamıyormusunuz ki, içi yaradan dışıda yaradandır.
 90. İsa dedi: Bana gelin, iki kirişimin arası rahattır, ve evsahipliğim yumuşaktır, huzuru bulacaksınız.
 91. Ona dediler: Sen kimsin söyle bize ki sana inanalım. Onlara dedi: Göklerin ve yerin yüzünü, karşınızda duranı sorguluyorsunuz, tanımadınız mı, ve şimdi nasıl sorgulayacağınızı bilmiyorsunuz.
 92. İsa dedi: Arayın bulacaksınız; ama sizlerin bana bugünlerde sorduklarınız ve benim sizlere söylemediklerim, şimdi sizlere söylemek hoşuma gidiyor ve siz sormuyorsunuz.
 93. İsa dedi: Kutsal olanı köpeklere vermeyin, gübreliğe sürüklemesinler. İncileri domuzlara atmayın, onları kirletmesinler.
 94. İsa dedi: Arayan bulacaktır, ve içerinin kapısını çaldığında açılacaktır.
 95. İsa dedi: Paranız olduğunda, tefeci gibi vermeyin, geriye alamayacağınız kişiye verin.
 96. İsa dedi: Baba’nın cenneti kadın gibidir. Biraz maya alır ve hamura karıştırıp büyük ekmekler yapar. Kulağı olan işitsin.
 97. İsa dedi: Baba’nın cenneti un dolu testi taşıyan bir kadına benzer. Uzun bir yola giderler. Testinin kulpu kopar ve un arkasından yola dökülür. O bunu bilmiyordu, kederlenmedi. Evine gelip testiyi yere koyduğunda onu boş buldu.
 98. İsa dedi: Baba’nın cenneti bir asili öldürmek isteyen adama benzer. Evinde kılıcını çekti ve eli yeterince güçlü mü diye duvarı deldi. Sonra da asili öldürdü.
 99. Havariler ona dedi: Kardeşin ve annen dışarıdalar. Onlara dedi: Bunlar, Baba’mın isteklerini yerine getirenler benim kardeşlerim ve annem; işte onlar Baba’mın cennetine girecekler.
 100. İsa’ya bir altın parçası gösterip dediler: Kayser’in adamları bizden vergi istiyorlar. Onlara dedi: Kayser’in olanı Kayser’e verin; Tanrıyada Tanrının olanı verin. Ve benim olanı bana verin.
 101. İsa dedi: Baba’sıyla annesinden nefret etmeyen benim havarim olamaz. Ve kim Baba’sıyla annesini beni sevdiği gibi sevmezse benim havarim olamaz. Çünkü benim annem, ama gerçek annem bana hayât verdi.
 102. İsa dedi: Zavallı Ferisiler. Çünkü sığırların yemliğinde uyuyan köpeğe benziyorlar, ne kendileri yiyorlar ne de sığırların yemesine izin veriyorlar.
 103. İsa dedi: Ne mutlu o insana ki hırsızın gecenin hangi zamanında geleceğini bilir; onlar içeri girmeden evvel doğrulur, gücünü toplar ve önce davranır.
 104. Ona dediler: Gel bugün dua edip, oruç tutalım. İsa dedi: Hangi günahı işledim ben yada nerede yenildim? Ama damat düğün odasından çıkınca, bırakın oruç tutup dua etsinler.
 105. İsa dedi: Babayla anneyi tanıyan, orospunun oğlu olarak isimlendirilir.
 106. İsa dedi: İkiden bir yaptığınızda, insanların evlatları olacaksınız, ve dediğinizde: dağ git, dağ gidecektir.
 107. İsa dedi: Cennet yüz koyunu olan bir çobana benzer; bir tanesi, en büyük olan kaybolur, ve o diğer doksan dokuzu bırak onu aramaya giderler, ta ki onu bulana kadar. O kadar yorgunluğundan sonra, koyuna der ki: Seni diğer doksan dokuzdan daha fazla seviyorum.
 108. İsa dedi: Benim ağızımdan içen benim gibi bende onun gibi olurum ve ondan gizlenen şeyler ona açılacaktır.
 109. İsa dedi: Cennet, tarlasında bilmediği, saklı bir hazinesi olan adama benzer. Ve adam öldükten sonra hazineyi oğluna bıraktı. Oğlu bir şey bilmiyordu; tarlayı aldı ve sattı. Ve o, satın alan geldi, tarlayı toplarken hazineyi buldu; istediklerine faiz karşılığı para vermeye başladı.
 110. İsa dedi: Dünya’yı bulan ve zenginleşen, dünya’dan vazgeçsin.
 111. İsa dedi: Gökler toplanacak, aynı şekilde sizin zamanınızın yeri de. Ve diri olandan gelen diri, ne ölümü görücek ne de korkuyu, çünkü İsa diyor: Kendini bulana Dünya layık değildir.
 112. İsa dedi: cana bağlı olan vücut zavallıdır; vücuda bağlı olan can da zavallıdır.
 113. Havarileri ona dedi: Cennet hangi gün gelecek? İsa dedi: Beklendiği gibi gelmeyecek; bakın buradadır veya oradadır diye denmeyecek. Baba’nın cenneti dünyanın üzerine yayılmıştır ve insanlar görmüyorlar.
 114. Simon Petrus dedi onlara: Meryem aramızdan gitsin, çünkü kadınlar hayâta layık değillerdir. İsa dedi: Bakın, onu erkek yapmak için çekeceğim, siz erkeklere benzer, yaşayan bir Rûh olması için. Çünkü kendini erkek yapan her kadın cennete ulaşacaktır.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir