Seraphim & Kerubim

Eski Yahudilikten kaynaklanan bir göksel veya göksel türdür . Terim sonraki Yahudilik , Hıristiyanlık ve İslam'da rol oynamaktadır.

Bir seraph (“yanan bir” veya Seraphim, içinde Kral James Version ayrıca seraphims (çoğul) ; İbranice : שָׂרָף SARAF , çoğul שְׂרָפִים śərāfîm ; Latince : seraphim ve seraphin (çoğul) , ayrıca seraphus (-i, m.); Yunanca : σεραφείμ serapheím Arabic : مشرفين Musharifin) Eski Yahudilikten kaynaklanan bir göksel veya göksel türdür . Terim sonraki Yahudilik , Hıristiyanlık ve İslam’da rol oynamaktadır. Tekil “seraph” İbranice çoğul biçimindeki “seraphim” den bir geri oluşumdur , oysa İbranice’de tekil “saraph” dır.

Gelenek, seraphim’i Hristiyan angelolojisinde en üst sıraya ve Yahudi melek hiyerarşisinde onuncu sıraya yerleştirir . İşaya Kitabındaki bir seminal pasaj ( Yeşaya 6: 1-8 ) bu terimi , Tanrı’nın Tahtının etrafında “kutsal, kutsal, kutsal” ağlayarak uçan altı kanatlı varlıkları tanımlamak için kullandı . Bu taht sahnesi, üç kutsal kutsallık çağrısıyla ( Trisagion olarak bilinen bir formül ), sonraki teoloji , edebiyat ve sanatı derinden etkiledi . Etkisi sıklıkla melekleri, cenneti ve apotheosis’i tasvir eden eserlerde görülür . Seraphim, etkili bir Helenistik’te göksel varlıklar olarak adlandırılıriş, Enoch Kitabı ve Vahiy Kitabı .

Cherubim ve seraphim olarak bilinen göksel varlıkların türleri arasındaki temel fark ortaya çıkıyor: cherubim dört yüze ve dört kanata sahipken, seraphim altı kanala sahip. seraphim’in asıl rolü tahtta oturmak ve Allah’a ibadet etmektir.

Cherubim, Genesis, Ezekiel, Krallar ve Vahiy de dahil olmak üzere İncil’in birkaç kitabında yer alır. Dört yüzü öküz, aslan, insan ve kartaldır, ancak Ezekiel öküzün yüzünü öküzle değiştirir. Bir tekerlek içinde bir tekerlek kullanarak hızlı hareket ederler ve kanatları vücutlarını örter.

Seraphim sadece İşaya kitabında görünür. Onların adı “yananları yakmak, yılanları uçmak” demek. Seraphim uçuş için iki kanadını kullanıyor. Melek yüzlü olarak meleklerin en yüksek sıraları arasındadırlar.

Tekvin kitabında Cennet bahçesini korumakla görevlendirilmiş, insan, hayvan veya kuşbaşlı ve kanatlı olarak tasvir edilen tabiat üstü yaratıklar kerubimlerdir. Kerubim, İbranice’de “Kerub” sözcüğünün çoğuludur. Kerubim, Tanrı’nın kolcu görevine atadığı göksel varlıklardır. Cennet bahçesinde “hayat ağacının yolunu korumak için” Tanrı’nın onları koyduğunu okuruz.

Kerubim, Asur dilinden İbraniceye geçmiştir. Anlamı yakın olanlardır ve Ahit Sandığını korumak için iki Kerubim görevlendirilmiştir. Kerub’u birkaç şekilde hayal etmek mümkündür. Dolayısıyla, Kerub bazen kanatlı bir insan, Kerub kanatlı bir aslan, bazen Kerub bir kartal veya kanatlı bir boğa olarak tasvir edilir. Bazı durumlarda kartalın basit bir dünyevi canlı olmadığını göstermek için iki çift kanadı olur. Özet tanımla değişik öğelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eşik bekçisidir Kerub. Asurlular saraylarının kapılarını, insan başlı, aslan kuyruklu, kanatlı boğalarla süslerlerdi. Mezopotamya kökenli olan Kerubilerin, birçok kutsal kitapta sözleri geçer. Yaratılışta Adem ile Havva’nın kovuldukları Cennet’in kapısı önünde iki Kerubi nöbet tutar, Tabernaculum ve Süleyman Tapınağı betimlemesinde Kerubiler, Kutsal Sandık üzerine ya da yanına yerleştirilmiş iki altın heykeldir. İslamda Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil veya Allah’tan çok korkan göksel varlıklar Kerubidir.

Ayasofya

Ayasofya, yapılışından, yanışına, bir mimari şahaseri olan kubbesinden gizli dehlizlerinden, altında hazineler bulunduğuna ve hatta Kutsal Kâse’ye kadar da pekçok efsane ve sırla çevrilidir. 2009’da varlığı bilinen ama neredeyse 200 yıldır yüzü örtülü kalan 700 yaşındaki 6 Kanatlı Melekleri’nden biri, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Başmelek Serafim’in gün yüzü görmesiyle medyamızda garip bir tartışılmanın merkezine de dönüşmüştü.

En son Sultan Abdülmecid ve Ayasofya’nın ”restorasyon”unu yapan İsviçreli mimar Gaspare Fossati’nin gördüğü, üzerleri sıva ve metal maskeyle kapatılan altı Kanatlı Melek figüründen birinin yüzü açılmasının ardından medyada Kerubim mi, Serafim mi diye ”büyük bir tartışma” başlamıştı ama Kerubim olması için elinde yanan bir kılıç taşıması gerekiyordu. Dolayısıyla tartışma gerektirecek bir durum yoktu. Zaten, Melek hep oradaydı ve sadece yüzü kapalıydı.

Aşağıdaki fotoğraf yüzünün açılmasından çok daha önceleri çekilmiştir. Diğer bir tartışma da kaşlarının çatıklığı. Bu da genel olarak böyle tasvir edilmesinden, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Ayasofya Kanatlı Melek, Ayasofya melek, Ayasofya’nın Başmeleği Serafim, Serafim meleği nedir, ayasofyanın gözü, Serafime, Serafim, Kerubim, ayasofyanın meleği, ayasofyanın sırrı, ayasofyanın altında, ayasofyanın tünelleri, Başmelek olduğu için ciddiyetinin ve sertliğinin, dikkatinin göstergesi.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir