Morfoloji (Biçimbilim)

Biçimbilim, biçim bilgisi, şekil bilgisi, morfoloji veya yapı bilgisi dilbilimde sözcüklerin iç yapısını inceleyen alt dalıdır.

Temel inceleme nesnesi, dilin anlam taşıyan en küçük parçaları olan biçimbirimlerdir. Biçimbilim, sözcükleri, nasıl oluşturulduklarını ve diğer sözcüklerle ilişkilerini inceler ve sözcüklerin kök, gövde ve ek gibi bileşenlerinin yapısını çözümler.

Morfolojinin farklı anlamları ve kullanımları şunlardır:

  • Morfoloji (astronomi), astronomik bir nesnenin, nebula, galaksi vb., biçiminin incelenmesi.
  • Biçimbilim, sözcüklerin iç yapısının incelenmesi.
  • Morfoloji (biyoloji), bir organizma veya organizma bölümünün biçiminin incelenmesi
  • Jeomorfoloji, yeryüzü biçimlerini inceleyen bilim.

Bunun yanında, morfolojik, bir nesnenin biçimiyle ilgili özelliklerinin değerlendirilmesini anlatan bir terimdir.

Bu, dış görünüş ile ilgili olabileceği gibi, o nesnenin belli koşullar altındaki (ışık mikroskobu gibi) görünümünü de belirtebilir. Bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Morfolojik özelliklerin ayrıma yeterli olmadığı durumlarda her tür başka yöntemden (kristalografiden enzim çözümlemesine, elektriksel özelliklerden DNA çözümlemesine) yararlanılabilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir