Le Play’in Monografi araştırmasına göre aile türleri

Fransız Sosyolog Le Play’in geliştirdiği Monografi yöntemiyle Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Kuzey Afrika’da 132 aile üzerinde yapılan araştırmada; ataerkil aile, kararsız aile ve kök aile olmak üzere üç çeşit aile tipi olduğu saptanmış.