Tagged: Pumapunku

0

Puma Punku H Blokları

Desenler ve planlar yaratıldı ve her “H bloğunun” benzersiz olduğunu ve daha büyük ve daha karmaşık karmaşık bir topluluğun parçası olduğunu gösterdi.

0

Pumapunku

Pumapunku veya Puma Punku ( Aymara ve Quechua puma ” puma , puma,” Punku “kapı”; Hispanicized Puma Puncu ) bir parçası olan büyük bir tapınak kompleksi veya anıt grubun parçası Tiwanaku batı, Tiwanaku yakınındaki Sitesi Bolivya.