Galileo’nun Engizisyon Mahkemesine Verdiği İtirafname

İşte Galieo'dan ölüm tehdidiyle alınan ve kalan hayatını ev hapsinde geçirmesini sağlayan itirafname.

Galileo Galilei, İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçiydi. Rönesans’ın bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan bu bilim insanına gözlemsel astronominin babası ismi takılmıştı. Çünkü Güneş merkezli sistemi savunuyordu.

Galileo’nun yaşadığı dönemde daha çok dünya merkezcilik sistemi yaygındı. Bu konu 1615 yılında Roma Engizisyonu tarafından soruşturulmuş ve bunun yalnızca bir olasılık olduğu sonucuna varılmıştı. Galileo ise “İki Ana Dünya Sistemi Üzerine Diyalog” kitabında bu görüşünü savunmuştur. Kitabın Papa 8. Urban’a ve Cizvitler’e bir saldırı niteliğinde olduğu düşünülmüş ve Galileo itibar kaybetmiştir. Engizisyon tarafından yargılanan Galileo’nun dalalet suçu işlediğinden şüphelenilmiş ve Galileo hem yazdıklarından caymaya zorlanmış hem de hayatının geri kalanını ev hapsinde geçirmeye mahkûm edilmiştir.

İşte Galieo’dan ölüm tehdidiyle alınan ve kalan hayatını ev hapsinde geçirmesini sağlayan itirafname.

Ben Galileo Galilei, merhum Floransalı Vincezno Galilei’nin oğlu, yetmiş yaşında, şahsen mahkeme huzurunda ve siz saygıdeğer Eminenslerin [seçkinler], Hıristiyan dünyasındaki sapkın görüş ve kötülüklerle mücadele etmek için kurulmuş saygın baylar Kardinal Genel Engizisyon Kurulu önünde diz çökerek ve onların yüzüme karşı tuttukları Kutsal Kitap’a el basarak yemin ediyorum ki Kutsal Katolik Kilisesi ve Havari Roma Kilisesi’nin hakikat olarak kabul ettiği, vaaz ettiği ve öğrettiği her şeye her daim inandım ve şimdi Tanrı’nın yardımıyla gelecekte de inanacağım. Bana tebliğ edilen Kutsal Mahkeme Heyeti’nin emri uyarınca, yanlış bir şekilde savunageldiğim Güneşi’n Dünya’nın merkezi ve hareketsiz olduğu, dünyanın merkez olmadığı ve hareket ettiği şeklindeki görüşümü bütünüyle terk ediyorum ve söz konusu öğretiyi gerçek olarak kabul etmiyorum, savunmuyorum, herhangi bir şekilde anlatmayacağım, ne yazılı ne de sözlü ve bana gösterildiği gibi, söz konusu öğreti, Kutsal Kitap’la çelişmekte; daha önceden mahkûm edilmiş söz konusu görüşlerimi ifade eden bir kitap yayımladığım ve söz konusu görüşleri savunmak için birçok argüman öne sürdüğüm, onu çürüten hiçbir görüş ifade etmediğim için ve bütün bunlardan dolayı, yani Güneş’in Dünya’nın merkezi ve hareketsiz ve Dünya’nın merkez olmadığı ve hareket ettiği görüşüyle kutsal Engizisyon Kurulu önünde kendimi şüpheli duruma düşürdüm. Bu yüzden siz saygıdeğer Eminensler ve bütün Hıristiyanların hakkımda duyduğu haklı şüpheyi gidermek için yemin ediyorum; bütün kalbimle ve yalana başvurmadan bütün inancımla söz konusu yanlışları ve sapkın görüşleri ve Kutsal Kilise ile çelişen her türden görüş ve mezhepleri lanetliyorum ve kahrolmalarını diliyorum. Yemin ediyorum ki bundan böyle beni herhangi bir şekilde şüpheli bir duruma düşürecek ne yazılı ne de sözlü bir şey ifade edeceğim ve ayrıca eğer herhangi bir sapkın görüşe sahip biriyle veya görüşle karşılaşırsam, onu ve bu görüşlerin sahiplerini şimdi huzurunda bulunduğum Engizisyon Kutsal Heyeti’ne ihbar edeceğim. Ayrıca yemin ediyorum, tövbe ediyor ve söz veriyorum ki huzurunda bulunduğum Engizisyon Kutsal Heyeti’nin şimdi ve gelecekte benimle ilgili verdiği her kararı ve cezayı anında yerine getirecek ve uygulayacağım. Tanrı korusun eğer bir gün, şu anda ettiğim yemine, verdiğim sözlere sadık kalmazsam, onları yerine getirmez ve onlara karşı gelirsem, daha şimdiden kutsal kanonun ve diğer genel ve özel yönetmeliklerin kesinleştirdiği ve ilan ettiği kararlar uyarınca hakkımda verilecek her türden cezaya razı olduğumu beyan ediyorum. Tanrı yardımcım olsun, el bastığım şu Kutsal Kitap şahidim olsun. Ben adı geçen Galileo Galilei, yemin ettim, tövbe ettim, söz verdim ve kendimi kelime kelime kaleme aldığım ve imzaladığım şu belgeyle bağladım.

Roma, Minerva Manastırı, 22 Haziran 1633.Galileo Galilei, şurada kendi ellerimle kaleme aldığım yazıyla tövbe ettim.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir