Enuma Eliş Destanı

Enûma Eliš (Türkçeleştirilmiş: Enuma Eliş) Antik Mezopotamya'da yazılmış yaratılış destanına verilen isimdir. Destan, yaklaşık 1000 satırlıdır ve 7 farklı çivi yazısı tabletine yazılmıştır.

Enûma Eliš (Türkçeleştirilmiş: Enuma Eliş) Antik Mezopotamya’da yazılmış yaratılış destanına verilen isimdir. Destan, yaklaşık 1000 satırlıdır ve 7 farklı çivi yazısı tabletine yazılmıştır. Metnin ortaya ne zaman çıktığı bilinmemekle birlikte, bu konuda birbirinden çok farklı fikirler öne süren biliminsanları vardır. Enûma Eliš (Türkçeleştirilmiş: Enuma Eliş) Antik Mezopotamya’da yazılmış yaratılış destanına verilen isimdir. Destan, yaklaşık 1000 satırlıdır ve 7 farklı çivi yazısı tabletine yazılmıştır. Metnin ortaya ne zaman çıktığı bilinmemekle birlikte, bu konuda birbirinden çok farklı fikirler öne süren biliminsanları vardır.

Babil şehri iki nehir arasında kalan şehirlerde politik bir üstünlük sağladığı zamanlarda, bu şehrin tanrısı olan Marduk da akad tanrıları arasında önem kazanmaya başladı. Marduk öylesine önemli oldu ki, yaratılış destanına sonradan eklenerek onun bir parçası haline getirildi. Bu anlamda yaratılış destanı Babil hükümdarlığını ideolojik olarak desteklemek adına kullanılan bir araç haline de gelmiş oldu.

Destanı içeren çivi yazısı tabletleri 19. yüzyılın ortalarında Ninive şehrinde bulunan Asurbanipal Kütüphanesi’nde gün yüzüne çıkmışlardır. Sultantepe ve Sippar da buluntu yapılan yerler arasındadırlar. Babilde bulunan kil tabletler üzerine yuvarlanarak basılan damgalarda bu destanın tasvir edildiği örnekler bulunmaktadır.

Mitos dünyanın yaratılışını tasvir eder. Burada Tanrı Apsû ve Tiamtu yaratılıştan önce var olanlar arasındalar. Yaratılış sonrası Laḫmu ve Laḫamu isimli yeni tanrılar da meydana gelmektedir. Destanın ilerleyen bölümlerinde tanrılar arası çıkan bir savaşta yeni jenerasyon tanrılar Apsu ve Tiamtu’yu devirmeyi başarırlar.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir