Dünya Evi’ne, Otağ’a Girmek

Bugün, yeni evlenen çiftler için söylenen; “Dünya Evine Girmek” deyiminin aslında Türk Mitolojisinden geldiğini öğrenip bir kez daha hayretler içinde kalacağız.

Türk kozmoloji düşüncesinde “Dünya Evi” olan, Otağ’lar, kainatın minyatür bir arketipidir. Kubbesi “Gök Kubbe”’dir ve gökyüzünü sembolize eder. “Dünya Evine Girmek” deyimi, küçük bir “Dünya” gibi düşünülen “Otağ Sembolizmi” ile bağlantılıdır.

Yeni evlenen çiftler, dünya evinde yeni bir hayata başlar. Türklerde “Eşik” bu yüzden kutsaldır. “Eşik Atlamak” tabiri, bir varoluş düzeyinden başka bir varoluş düzeyine geçmek demektir. Kapı bekçisi olan ruhlara saygı duyulduğu için Eşiğe basılmaz.

Eberhard’a göre, Türk otağlarının yuvarlak olan kubbesi 28 bölümlüdür. Her bölüm bir takımyıldızın izdüşümüdür. Bu, Ay Takvimi ile bağlantılıdır ve Ay döngülerini ifade eder. Ay dünya etrafındaki dönüşünü 28 günde tamamlar ve her bir takımyıldızda belli bir noktada konaklar.

Buna Ay Menzilleri adı verilir. Otağın ortasında, “Kalbinde” Ocak yanar. Aile ocağı bu yüzden kutsaldır. Üstündeki aydınlık açıklığı ise tüm takımyıldızların ve evrenin etrafında döndüğü, kutup yıldızını görür. Burası “Tanrının Kapısıdır”. (Nuray Bilgili)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir