Dendera Ampulleri

Dendera Ampulleri ya da Dendera Kabartmaları yahut Dendera Lambaları, Denderah Tapınağı içerisindeki bazı kabartmalarda tasvir edilen alışılmadık bazı nesneleri tanımlamak için kullanılmış popüler bir tanımdır.

Dendera Ampulleri ya da Dendera Kabartmaları yahut Dendera Lambaları, Denderah Tapınağı içerisindeki bazı kabartmalarda tasvir edilen alışılmadık bazı nesneleri tanımlamak için kullanılmış popüler bir tanımdır. Denderah Tapınağı, Orta Krallık döneminde kurulmuş olsa da, bugün görülen yapı Ptolemaios Hanedanı döneminden kalmadır. Ptolemaios Hanedanı’nın hüküm sürdüğü dönemde Mısır sanatında büyük yeniliklerin yaşandığı bilinmektedir. Böylesi bir dönemde yapıldığı düşünülen bu kabartmalar yaklaşık milattan önce 30’lu yıllara ve dolayısıyla da Firavun XII. Ptolemaios dönemine tarihlenmektedir.

Aralarında Erich von Däniken, Peter Krassa, Reinhard Habeck ve Erdoğan Ercivan’ın da bulunduğu birçok sözdebilimci yazar, tasvir edilen bu nesnelerin ampuller olduklarını iddia etmektedirler. Bu yazarlara göre, kabartmaların hemen bitişiğinde bulunan ve dini içerikli bir metin aktaran hiyeroglifler bile, içerik olarak alışılageldik diğer Mısır metinlerinden ayrılmaktadır. Antik Astronotlar Teorisi’ni savunan bu yazarların iddiasına göre ampul, antik çağlarda bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Dahası günümüzde ulaşılan teknolojik gelişmelere antik çağlara çoktan ulaşılmış ancak bu gelişme seviyesi sonraki dönemlerde unutulmuştur. Bu yazarların iddiasına göre hiyeroglif ile kabartmanın yanında yazılan metin, uzaylıların ya da dünya dışı bir yaşamdan gelen bazı kimselerin Mısır tanrıları olarak zamanın Mısır halkını ziyaret ettiğini ifade eden ipuçları aktarmaktadır. Bu dünya dışı kimseler antik Mısır halkına ilerlemiş teknolojiyi öğretmiş ve onların teknolojisine akılları ermeyen antik Mısır halkı bu sebepten ötürü onları tanrılar olarak kabul etmişlerdir.

Mısırbilimcilere göre Dendera Kabartmaları alegorik bir biçimde gündoğumunu aktarmaktadır. Kabartmaların yanında bulunan hiyeroglifler, güneşin doğuşu ile bağlantılı olan dini söz öbekleri barındırmaktadırlar. Buna göre kabartmalar, Harsomtus isimli antik Mısır tanrısını bir yılan şeklinde bir bulutun içinde göstermektedir. Bu bulut ise yeraltından ayrılarak, gökler tanrıçası Nuit’in rahmi suretinde yükselmektedir. Harsomtus ve yeraltı dünyası kendisini açan bir lotus çiçeğinin içinden gelmektedirler. Bu süreç hava tanrılarından biri olan ve tasvirde bir babun olarak karşımıza çıkan Upu sayesinde koruma altına alınır. Mısır sanatında nadiren rastlanan bu sahnelere eşlik eden hiyeroglifler 1991 yılında Wolfgang Waitkus tarafından çevrilmiş ve oldukça karmaşık görünen sahnelerin deşifresine katkıda bulunmuştur.

Süleyman ÜSTÜN

Bilişim Uzmanı, Sosyolog, Kamu Yönetimi, Felsefeci ve Sinemasever

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir